บริการงานสำรวจ

 

 

บริการงานสำรวจ (เซอร์เวย์)


ให้บริการรับสำรวจ รับรังวัดที่ดิน รับงานรังวัด แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หาตำแหน่งที่ดิน จัดสรรที่ดิน รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และรับสำรวจเพื่อการออกแบบ โดยทีมงานระดับมืออาชีพ